Contact    Login     
 

 

 


 

 

 

 

 

 

  T o u c h  M a n a g e m e n t
   Stoelmassage  TouchPro®  en gezondheid in organisaties

 

 
 

 

De dagen en tijden waarop de stoelmasseur bij uw organisatie aanwezig is worden in onderling overleg afgestemd. Een gemiddelde frequentie van eens per twee weken is optimaal om de gewenste effecten te bereiken.

Een stoelmassage is betrekkelijk eenvoudig in te voeren in de organisatie. Volgens een vooropgesteld schema komt de deelnemende medewerker naar de ruimte waar de stoelmassage sessies zijn. Er kunnen per masseur drie deelnemers per uur worden behandeld.

Wilt u meer weten over onze werkwijze?
Stuur een e-mail naar info@touchmanagement.nl.