Contact    Login     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  T o u c h  M a n a g e m e n t
   Stoelmassage  TouchPro®  en gezondheid in organisaties

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fiscaal aftrekbaar
 

Als onderdeel van het arbobeleid kan een werkgever beslissen aan de medewerkers de mogelijkheid te bieden om periodiek deel te nemen aan stoelmassage. Met de werkkostenregeling van de Belastingdienst worden de stoelmassage sessies beschouwd als een vrije verstrekking en zijn deze onbelast en aftrekbaar van de loonbelasting.

Bovendien kan de in rekening gebrachte BTW over de stoelmassage in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Voor overheidsinstanties is de BTW in enkele gevallen (gedeeltelijk) terug te krijgen.

 

 

 

Tarieven


De tarieven van een stoelmassage project zijn afhankelijk van de frequentie waarmee de masseur langskomt, en het aantal werknemers dat gemasseerd wordt. Stoelmassage in organisaties is bij Touch Management in alle gevallen maatwerk. De kosten voor stoelmassage bestaan vrijwel geheel uit arbeidskosten. Het uitgangspunt voor iedere begroting is dus het sessie- (uur-) tarief. Wij hanteren een basis sessietarief dat afhankelijk is van de gewenste omvang. Eenmaal per maand ontvangt u van ons een factuur.

Wij hebben dus iets meer informatie nodig alvorens wij voor u een passende aanbieding kunnen maken. Daarvoor kunt u ons mailen info@touchmanagement.nl.

 

 

 


Overigens is er voor ons een minimaal aantal stoelmassage sessies waarvoor we naar uw locatie komen.  Het moet immers wel doenlijk zijn. Denk aan circa elf stoelmassages per keer dat een stoelmasseur aanwezig is.

 

 

 

 

Direct naar

 

Werkkostenregeling 2011 »

 

Informatie aanvraag »