Contact    Login     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  T o u c h  M a n a g e m e n t
   Stoelmassage  TouchPro®  en gezondheid in organisaties

 

 
 

 

In januari 2011 is de Werkkostenregeling 2011 van kracht gegaan. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt.

In de nieuwe regeling van de belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,4% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden. Dat kan bedrijfsbreed.

 

Een stoelmassage wordt in de werkkostenregeling 2011 gezien als arbovoorziening. Arbovoorzieningen behoren tot de vrije verstrekkingen met zogenaamde nihil-waardering en gaan niet ten koste van het forfait van 1,4%. Stoelmassages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers.

 

Zie voor meer informatie: kosten van de stoelmassage.