Contact    Login     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 T o u c h  M a n a g e m e n t
   Stoelmassage  TouchPro®  en gezondheid in organisaties

 

 
 

 

In januari 2011 is de Werkkostenregeling 2011 van kracht gegaan. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel regelt.

Een stoelmassage wordt in de werkkostenregeling 2011 gezien als arbovoorziening. Arbovoorzieningen behoren tot de zogenaamde nihil-waardering. Stoelmassages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers.

Zie voor meer informatie: kosten van de stoelmassage.