Contact    Login     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 T o u c h  M a n a g e m e n t
   Stoelmassage  TouchPro®  en gezondheid in organisaties

 

 
 

 

Als onderdeel van het arbobeleid kan uw werkgever beslissen om u en uw collega’s de mogelijkheid te bieden om periodiek deel te nemen aan een stoelmassage. Met ingang van de nieuwe werkkostenregeling 2011 worden de stoelmassages door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwd en zijn deze voor de werkgever onbelast en aftrekbaar van de loonbelasting. Bovendien kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Voor overheidsinstanties is de BTW in enkele gevallen (gedeeltelijk) terug te vorderen.

 

Minimale afname
De minimale afname per locatie bedraagt elf stoelmassages per keer dat een stoelmasseur aanwezig is.

 

Wilt u meer weten over de kosten van de stoelmassage?
Stuur een e-mail naar info@touchmanagement.nl.

 

 

 

 

Direct naar

 

Werkkostenregeling 2011 »

 

Informatie aanvraag »