Contact    Login     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  T o u c h  M a n a g e m e n t
   Stoelmassage  TouchPro®  en gezondheid in organisaties

 

 
 

 

De initiatiefnemers van Touch Management zijn Evelien Aalbers (1963) en
Jan Peter Krediet
(1962). Zij hebben een gedegen achtergrond in het massagevak en medische basiskennis. Zij hebben hun basisopleiding in HBO-Lichamelijke Opvoeding respectievelijk Bedrijfskunde A&O-psychologie. Beiden zijn tevens opgeleid in de traditionele Chinese geneeswijze en zijn lid van de beroepsvereniging Nvtcg Zhong.

Onze bevindingen
Bij leidinggevenden is er vaak een drempel bij het inzetten en verantwoorden van stoelmassage, voornamelijk door het luxe imago van massage op het werk. Dit imago stemt echter niet overeen met de feiten en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en effectmetingen.

 

Wij zien dat regelmatige stoelmassage:
   • (lichte) gezondheidsklachten verhelpt;
   • dat mensen een actievere rol gaan spelen in hun gezondheid;
   • mensen gaan hun lichaamssignalen steeds beter voelen en herkennen (het

      lichaamsbewustzijn van de deelnemers neemt toe);
   • de mensen gaan eerder tot actie over: ze blijven niet zo lang rondlopen met
      de klachten. Eventueel verwijzingsadvies van de masseur.

Dus de deelnemer wordt bewuster van zijn of haar gezondheid: merkt dingen eerder op, neemt het serieus en onderneemt eerder actie. Dit is volgens ons een belangrijk effect van de stoelmassage sessies.

Onze effectmetingen maken de resultaten expliciet
Om de resultaten van de stoelmassage sessies expliciet te maken doen we metingen onder de deelnemers. Periodiek, bijvoorbeeld eens per jaar, verzorgen wij dan een effectmeting met een bondige rapportage. Zo'n rapportage blijkt vaak erg nuttig in de organisatie, bijvoorbeeld voor besluitvorming of voor informatie aan deelnemers.
 

 

 

Direct naar

 

Contact »

 

Actie kennismakingsseries »

 

Actie bijzondere werkdag  »